Javascript Tree Menu by Deluxe-Tree.com
שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
שניצקי ארצי בע"מ – תפריט כדורי מסוע

מיסבים וכדורי מסוע לתעשייה
מיסבים וכדורי מסוע לתעשייה מיסבים וכדורי מסוע לתעשייה
כדורי מסוע
כדורי מסוע כדורי מסועBall Transfer Units
כדורי מסוע דגמים של כדורי-מסוע מתוצרת Alwayse
samples of Ball Transfer Units
כדורי מסוע יחידות מסוע Conveyers