שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
איתור תקלות מיסבים Doctor Bearing
לחץ להצגת כל סוגי התקלות

במהלך הרצת המיסבים, המסילות של הטבעת הפנימית ושל הטבעת החיצונית נוגעות במרכיבים הנעים (רולים/כדורים) וכתוצאה מכך נוצרים סימני שחיקה במסילה ובכדורים/רולים.

סימני השחיקה עשויים להיות שימושים, מאחר והם עשויים להעיד על תנאי העומס הקיימים. יש לבדוק סימנים אלו בקפידה לאחר פירוק המיסבים.

אם מנתחים כהלכה את סימני השחיקה, ניתן לקבוע אילו עומסים מופעלים על המיסב: עומס רדיאלי, עומס צירי או עומס מומנט.

סימני השחיקה עשויים לעזור גם בקביעת רמת עגלגלות המיסב, ווידוא האם קיימים עומסים בלתי-צפויים או התרחשו כשלים חמורים בעת הרכבה, ועשויים לשפוך אור על הגורמים שקרוב לוודאי הביאו לנזק במיסב.

עקבות/סימני שחיקה אופייניים במיסבים כדוריים


(A) מראה את סימן השחיקה השכיח ביותר הנגרם כאשר על הטבעת הפנימית מופעל עומס רדיאלי בלבד.

(E ) עד ( H ) מראים עקבות שחיקה שונים המזיקים למיסב וגורמים לקיצור חיי המיסב.


(d) (c) (b) (a)
Inner ring rotation Radial and axial loads

סיבוב הטבעת הפנימית.

עומס ציר ורדיאלי
Inner ring or outer ring rotation Axial load in one direction

סיבוב הטבעת הפנימית או החיצונית.

עומס צירי בכיוון אחד
Outer ring rotation Radial load

סיבוב הטבעת החיצונית.

עומס רדיאלי
Inner ring rotation Radial load

סיבוב הטבעת הפנימית.

עומס רדיאלי
(h) (g) (f) (e)
Inner ring rotation No radial internal clearance
(Negative operating clearance)


סיבוב הטבעת הפנימית.

אין חופש פנימי רדיאלי (חופש הפעלה שלילי)
Inner ring rotation Housing bore is oval

סיבוב הטבעת הפנימית.

קדח בית המיסב אליפסי
Inner ring rotation Moment load (Misalignment)

סיבוב הטבעת הפנימית.

עומס מומנט (יישור לא נכון)
Inner ring rotation Axial load and misalignment

סיבוב הטבעת הפנימית.

עומס צירי ויישור לא נכון


עקבות/סימני שחיקה אופייניים למיסב גלילים


(I ) מציין את סימן השחיקה הנחקק בטבעת החיצונית כאשר מופעל עומס רדיאלי נכון כלפי מיסב גלילי הנושא עומס על הטבעת הפנימית המסתובבת.

(J ) מראה את הסימן השחיקה הנוצר במקרה של כיפוף המוט או נטייה יחסית בין הטבעת החיצונית והפנימית. היישור הלא הנכון, מוביל להיווצרות רצועות מאפילות (דהויות) קלות בכיוון הרוחבי. הסימנים אלכסוניים בתחילת ובסיים אזור העומס.

מיסבים גליליים קוניים בעלי שורה כפולה, בהם עומס יחיד מופנה לעבר הטבעת הפנימית המסתובבת, (K) מראה את עקבות השחיקה הנוצרים על הטבעת החיצונית תחת עומס רדיאלי, בעוד ש (I) מראה את סימני השחיקה על הטבעת החיצונית תחת עומס צירי.

כאשר אין יישור-נכון בין הטבעת הפנימית והחיצונית, הפעלת עומס רדיאלי גורמת להופעת סימני שחיקה על הטבעת החיצונית, כפי שמודגם ב (M).


(m) (l) (k) (j) (i)
Inner ring rotation Radial and moment loads (Misalignment)

סיבוב הטבעת הפנימית.

עומס רדיאלי ומומנט (יישור לא נכון)
Inner ring rotation Axial load


סיבוב הטבעת הפנימית.

עומס צירי
Inner ring rotation Radial load


סיבוב הטבעת הפנימית.

עומס רדיאלי
Inner ring rotation Moment load (Misalignment)

סיבוב הטבעת הפנימית.

עומס מומנט(יישור לא נכון)
Inner ring rotation Radial load


סיבוב הטבעת הפנימית.

עומס רדיאלי


סוגים וגורמי נזק למיסב

המיסבים אמורים לשרוד את מלא תקופת החיים החזויה להם במידה ונעשה בהם שימוש נכון. למרות זאת, לעתים קרובות מיסבים כושלים בטרם עת בשל טעויות הניתנות למניעה. הסיבות לכשל בטרם עת כוללות בין ביתר:
כשלים בהרכבה, טיפול לא נכון, גירוז בלתי מספיק, חדירה של גורם זר או היווצרות חריגה של חום.

לדוגמא, גורם אחד לכשל בטרם-עת הוא הבקעות צלע כתוצאה מגירוז בלתי מספיק, שימוש בשמן לא מתאים, מערכת גירוז פגומה, כניסה של גורם זר, כשל בהרכבת המיסב, סטייה ניכרת של המוט, או שילוב של כמה מאלה.

אם ידועים כל התנאים הקודמים לכישלון ואלו שלאחריו, לרבות היישום, תנאי העבודה, סביבה, אזי ניתן יהיה לקבוע צעדי נגד ע"י למידת מהות הכשל וגורמיו האפשריים. נקיטת אמצעי-נגד מתאימים תצמצם את הופעתם של כשלים בעתיד.

דוגמאות לנזק במיסבים ולצעדי מניעה מובאות בחלקים הבאים.
נא להתייחס לנושאים אלו בעת בואכם לקבוע את גורם הנזק למיסב.


קטלוגים רלוונטיים להורדה :

Bearing Doctor
Handling Instructions for Bearings
Bearing Maintenance Tools