Javascript Tree Menu by Deluxe-Tree.com
שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

איכות זה אנחנו
מוצרים, שירות ותמיכה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
מיסבים מדויקים Super Precision Bearings

חברת NSK מובילה עולמית בתחום המיסבים המדויקים. קדמה טכנולוגית המושגת באמצעות תכנון משופר ושימוש בחומרים מתקדמים מאפשרת השגת מהירות ,דיוק והספק מקסימאליים.
עיקר השימוש: machine tool applications
מיסבים מדויקים


מיסב כדורי רדיאלי מדויק – High Precision deep Groove Ball Bearings

מיסב כדורי רדיאלי (סטנדרטי )מדויק

מיסב כדורי זוויתי מדויק – Super Precision Angular Contact Ball Bearings

מיסב כדורי זוויתי מדויק – סדרה סטנדרטית
מיסב כדורי זוויתי מדויק למהירות גבוהה, סדרת - Robust BAR, BTR
מיסב כדורי זוויתי מדויק למהירות אולטרה גבוהה, סדרת - Robust BNR, BER
מיסב כדורי זוויתי אולטרה מדויק למהירות גבוהה - BGR
מיסב כדורי זוויתי לבורג כדורי, סדרת TAC B, TAC 02/03
מיסב לחץ כדורי זוויתי דו-כיווני, מסדרת TAC 20/29
מיסב כדורי זוויתי מדויק מתוצרת RHP
מיסב כדורי זוויתי מדויק, בעל אטימה

מיסב גליליים מדויק – Super Precision Cylindrical Roller Bearings

מיסב גלילים מדויק, בעל שורה אחת למהירות אולטרה גבוהה - RS, RX, RXH
מיסב גלילים מדויק, דו-שורתי

שונות

דרגות דיוק במיסבים
גריז למיסבים מדויקים
מיסבים לסביבה מיוחדת
מיסבים קרמיים


דוגמאות ליישומים: מחרטות, משחזות, מכונות טחינה, מכונות חיתוך, מכונות קידוח, מכונות לחיתוך אבני חן, ברגים כדוריים מדויקים.

דוגמאות למיסבים מדויקים:
 • מיסב כדורי זוויתי מדויק אשר תוכנן במיוחד עבור ספינדלים של כלים מכאניים בעלי מהירות, דיוק ונוקשות גבוהים.
  היכולת העדכנית לשלוט ברמת קדם-העומס (preload control) מבטיחה ביצועים גבוהים ומתמשכים.
  ניתן להשיג דגמים סטנדרטיים ודגמים למהירות ועומס גבוהים (high speed Robust).
 • מיסב גלילי מדויק אשר נועד לשאת עומסים רדיאליים גבוהים, בספינדלים בעלי מהירות גבוהה.
  ניתן להשיג מיסבי גלילים מדויקים בעלי שורה אחת או שתי שורת, כאשר המיסב בעלי שתי השורות מציע קשיחות (קפדנות) רדיאלית גבוהה יותר.
 • מיסבי לחץ מדויקים מדגם כדורי זוויתי, משולבים בדר"כ עם מיסבים גליליים מדויקים גליליים, על-מנת לתמוך ביישומים הנושאים עומס רדיאלי גדול.
 • מיסב בורג כדורי : מיסב לחץ כדורי זוויתי מדויק אשר נועד לספק קפדנות צירית מקסימלית ודיוק הזנה משופר יותר בהקשר לשימוש עם ברגים כדוריים מדויקים.
ראה מידע נוסף אודות Alwayse יצרנית כדורי המסוע מספר 1 בעולם

קטלוגים רלוונטיים להורדה :

מיסבים מדויקים - Super Precision bearings
קטלוגים כלליים - מיסבים מדויקים


קטלוגים כלליים - מיסבים מדויקים
מיסבים מדויקים בעלי אטימה


 מיסבים מדויקים בעלי אטימה
מיסבים מדויקים - לבורג כדורי


מיסבים מדויקים - לבורג כדורי
מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי אטום

מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי אטום
מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי קרמי

מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי קרמי
מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי מדויק RHP

מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי מדויק RHP
מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי מסדרת BNR , BER

 מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי מסדרת BNR , BER
מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי - סדרת BGR

 מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי - סדרת BGR
מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי למהירות גבוהה

 מיסבים מדויקים - מיסב כדורי זוויתי למהירות גבוהה
מיסבים מדויקים - לספינדלים


 מיסבים מדויקים - לספינדלים
מיסבים מדויקים - לכלים מכאניים


 מיסבים מדויקים - לכלים מכאניים