שניצקי ארצי בע''מ

ניסיון
מקצועיות
ואיכות ללא פשרות

פיתרונות טכנולוגיים
מתקדמים
למגוון ישומים
וענפי תעשייה

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי ייצור מתקדמים

היצרנים המובילים
בעולם
,בתחומי ההנדסה
,מחקר ופיתוח
ותהליכי יצור
מתקדמים

ביצועים
מציבים
את הלקוח
צעד אחד
לפני כולם

רכיבי הנעה מדויקים
שילובים אפשריים

שילובים אפשריים כוללים את הקומבינציות הבאות:

face-to-face - DF(פנים אל פנים) – הטבעות החיצוניות ניצבות זה מול זו .
יכולת נשיאה של עומס רדיאלי ועומס צירי בשני הכיוונים.

back-to-back - DB (גב אל גב)
יכולת נשיאה של עומס רדיאלי ועומס צירי בשני הכיוונים.

DT - שתי החזיתות מופנות לאותו הכיוון.
בשילוב זה נעשה שימוש כאשר קיים עומס צירי רב בכיוון אחד בלבד ויש צורך לכפות עומס שווה על כל אחד מהמיסבים.

ניתן להשתמש בסט מיסבים בעלי צירוף קבוע מראש או לחילופין להשתמש במיסבים המותאמים לשילוב אוניברסלי, להלן.

שילוב אוניברסלי:

SU – Single Universal

אוניברסלי בודד ניתן להרכבה בכל קומבינציה אפשרית.

DU – Double Universal

זוג אחד של מיסבים אוניברסליים יכול לשמש בכל אחת מהקומבינציות הבאות: DB, DF, DT

ככל שמספר היחידות המשולבות רב יותר, כך גדלה גם הנוקשות והיכולת לנשיאת עומס, אולם המהירות קטנה.